Olimpijska 34
71243 Jahorina
Tel: +387 57/270-481, 270-482
Fax: +387 57/270-480
Virtuelna tura 360o

Cjenovnik za sezonu 2017/2018

Usluga: NOĆENJE SA DORUČKOM
Period 1/1 soba
EUR
1/2 soba
EUR
1/3 soba
EUR
Studio soba
EUR
14.12.'17 - 29.12.'17 24,00 20,00 20,00 20,00
29.12.'17 - 03.01.'18 42,00 35,00 35,00 35,00
03.01.'18 - 15.02.'18 26,40 22,00 22,00 22,00
15.02.'18 - 18.02.'18 36,00 30,00 30,00 30,00
18.02.'18 - 01.04.'18 26,40 22,00 22,00 22,00
Usluga: POLUPANSION
Period 1/1 soba
EUR
1/2 soba
EUR
1/3 soba
EUR
Studio soba
EUR
14.12.'17 - 29.12.'17 30,00 25,00 25,00 25,00
29.12.'17 - 03.01.'18 54,00 45,00 45,00 45,00
03.01.'18 - 15.02.'18 38,40 32,00 32,00 32,00
15.02.'18 - 18.02.'18 48,00 40,00 40,00 40,00
18.02.'18 - 01.04.'18 38,40 32,00 32,00 32,00

DOBRO DOŠLI ! ! !