Olimpijska 34
71243 Jahorina
Tel: +387 57/270-481, 270-482
Fax: +387 57/270-480
Virtuelna tura 360o

Cjenovnik za sezonu 2018/2019

Usluga: NOĆENJE SA DORUČKOM
Period 1/1 soba
EUR
1/2 soba
EUR
1/3 soba
EUR
Studio soba
EUR
13.12.'18 - 27.12.'18 24,00 20,00 20,00 20,00
28.12.'18 - 05.01.'19 60,00 50,00 50,00 50,00
06.01.'19 - 07.02.'19 30,00 25,00 25,00 25,00
08.02.'19 - 16.02.'19 48,00 40,00 40,00 40,00
17.02.'19 - 07.04.'19 30,00 25,00 25,00 25,00
Usluga: POLUPANSION
Period 1/1 soba
EUR
1/2 soba
EUR
1/3 soba
EUR
Studio soba
EUR
13.12.'18 - 27.12.'18 36,00 30,00 30,00 30,00
28.12.'18 - 05.01.'19 72,00 60,00 60,00 60,00
06.01.'19 - 07.02.'19 42,00 35,00 35,00 35,00
08.02.'19 - 16.02.'19 60,00 50,00 50,00 50,00
17.02.'19 - 07.04.'19 42,00 35,00 35,00 35,00

DOBRO DOŠLI ! ! !